Historie

Broderloge nr. 28 Hafnia I.O.O.F blev stiftet den 15. marts 1896 i København. Forud var gået to års arbejde med at få dannet logen.

Brødre fra broderlogerne nr. 6 Eureka, nr. 3 Nordstjernen, nr. 2 Scandinavia og nr. 13 Venskab stiftede den 29. marts 1894 Odd Fellow foreningen. Idéen var at få stiftet en ny loge, der kunne give Ordenen tilgang fra de befolkningsgrupper, som ikke hidtil havde været repræsenteret, samt at sikre at Ordenens etiske opgaver kom mere i forgrunden.

Der blev ikke set med venlige øjne på brødrene bag dette projekt, men det skulle senere vise sig, at den nye loge kom til at fremstå som en foregangsloge indenfor Ordenen. Der gik som nævnt to år før den egentlige loge blev stiftet. Dette skyldtes blandt andet, at Storlogen krævede, at 35 nye brødre skulle indvies før logen kunne institueres.

Ved Hafnias første møde talte broderlogen 76 brødre. Institueringen foregik i ordensbygningen på Nørrevold, og den blev foretaget med broder storsire Petrus Beyer i spidsen. Selve indvielsen af de nye brødre forløb over to dage, og efter indvielsen talte broder Storsire til brødrene, hvor han mindede om den store opgave, de nu havde for sig: at få Ordenen ud til nye befolkningskredse. Den nye broderloge blev fejret ved en stor fest på Hotel d’Angleterre.